Privacy policy

cn-waxmelts.nl gaat zorgvuldig om met de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring leg ik graag aan u uit welke gegevens ik voor welk doel gebruiken en hoe u uw gegevens kunt wijzigen, opvragen en verwijderen.

Wie zit er achter cn-waxmelts.nl ?

Eigenaar:              Stéphanie Willems
WWW:                  www.cn-waxmelts.nl 
KVK:                     80193250

BTW nr:                NL003405876b62
E-mailadres:        info@cn-waxmelts.nl 
Vestiging:             Appelbesstraat 16, 5922 EE Venlo-Blerick
IBAN:                    NL04INGB 0007997889 t.n.v. cn-waxmelts


Doel gegevensverzameling
 
Indien u online een bestelling plaatst, dient u uw persoonsgegevens in te vullen. Deze worden opgeslagen in uw persoonlijk account welke u beveiligd met een door u gekozen wachtwoord. Dit wachtwoord is gecodeerd en voor ons nooit zichtbaar. Ook kunnen we dit wachtwoord niet zelf opnieuw voor u instellen. De door u ingevulde en opgeslagen gegevens in uw persoonlijk account kunt u te allen tijde zelf wijzigen. Uw persoonlijk account blijft in ons systeem bewaard tot u aangeeft geen klant meer te willen zijn en u uw gegevens wilt laten verwijderen.
 
Inzage, wijziging en recht op verwijdering.
 
Wanneer u een bestelling bij ons doet maakt u een account aan. In dit persoonlijke account kunt u te allen tijde uw persoonsgegevens inzien en indien nodig wijzigen. Indien u wenst uit ons klantenbestand te worden verwijderd kunt u dit zonder opgaaf van redenen aan ons doorgeven. Wij ondernemen dan zo snel mogelijk actie (en uiterlijk binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken) en voldoen aan uw verzoek. Indien u wenst geen (ingeschreven) klant meer bij ons te zijn dan kunt u ons een verwijderverzoek sturen via info@cn-waxmelts.nl Wij dragen er dan zorg voor dat uw gegevens in ons klantenbestand wordt verwijderd, alsmede, indien van toepassing, bij externe partijen (zoals MyParcel).

Daarnaast heeft u de volgende rechten:

•             uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
•             inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
•             het laten corrigeren van fouten
•             het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
•             intrekken van toestemming
•             bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Verstrekken Persoonsgegevens
Een aantal van de door ons gevraagde persoonsgegevens zijn verplicht om in te vullen om u de juiste service te kunnen bieden en zijn herkenbaar aan de asterisk (*) bij het invulveld. De verplichte gegevensvelden en de manier waarop wij met deze gegevens omgaan zijn:
 
Naam en achternaam
Het invullen van uw naam- en/of achternaam is niet verplicht. Naam en achternaam wordt gebruikt om er voor te zorgen dat uw bestelling bij de juiste persoon aankomt. Dit is vooral van belang wanneer u uw bestelling laat afleveren bij een bedrijfspand.

Postadres (*)
Deze gegevens heeft cn-waxmelts.nl nodig om u het product naar het juiste adres te kunnen toesturen. Wij zullen u, naast ons gebruikelijke visitekaartje bij uw bestelling, uw adres niet gebruiken voor het toezenden van reclame.
 
Telefoonnummer
Het invullen van uw telefoonnummer is niet verplicht. Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen als wij een vraag of opmerking hebben over uw bestelling (indien de adresgegevens bijvoorbeeld onjuist blijken, of er een product onverhoopt niet op voorraad is). Wij gebruiken uw nummer nooit voor reclamedoeleinden.
 
E-mailadres (*)
Uw e-mailadres gebruiken we om u de bestelbevestiging te verzenden of om contact met u op te nemen bij vragen of opmerkingen over uw bestelling.

Uw e-mailadres kan, alleen wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven door middel van het aanvinken van de ‘ja’ optie, gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze acties en producten. Het toesturen van deze gegevens vindt dan plaats via het nieuwsbriefprogramma . Uw e-mailadres wordt daar in een aparte, alleen door ons in te zien, beveiligde abonneelijst opgeslagen. U kunt te allen tijde uw e-mailadres uit deze lijst verwijderen. Bij elke toegestuurde nieuwsbrief wordt u deze mogelijkheid geboden. Zoals gezegd ontvangt u dergelijke nieuwsbrieven alleen wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven in het bestelproces.

Bedrijfsgegevens (KVK-/BTWnummer)
Indien u een bedrijf heeft kunt u op naam van uw bedrijf een bestelling bij ons doen. Uw Bedrijfsgegevens zoals KVK- en BTWnummer worden gebruikt zodat uw gegevens correct op de te ontvangen factuur staat en u deze kunt gebruiken voor zakelijke administratie.

Beveiliging persoonsgegevens en derde partijen.
 
Voor sommige processen (verzending, betaling) maken wij gebruik van externe partijen. Zo draait onze webwinkel via het platform van ‘ccv-shop’. ccv-shop treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens bij hun webshops te beschermen. Dit ter voorkoming van diefstal, verlies en onrechtmatig gebruik. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt en betaalt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 
Voor het verzenden maken wij gebruik van een externe partij: MyParcel. Qua betaalsystemen maken wij gebruik van Mollie . Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Uw gegevens worden bij deze partijen alleen opgeslagen voor administratieve doeleinden (zoals het registreren of betalingen zijn gelukt, van wie betalingen zijn ontvangen, of voor track & trace gegevens van pakketjes), nooit voor commercieel gebruik.

Wij zullen de gegevens niet zonder vooraf vragen van toestemming aan u (bijvoorbeeld in geval van bedrijfsovername) verstrekken aan derden.


Cookieverklaring

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met info@cn-waxmelts.nl.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft uhet recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


Het volgende internetadres wordt automatisch geopend: