CLP Waarschuwing

Waarschuwing CLP CLASSIFICATION, LABELING & PACKAGING

 

Schadelijk bij inslikken!

Was uw handen grondig na het aanraken van de melt. Eet, drink of rook niet bij het gebruik van dit product. INDIEN INGESLIKT: NEEM CONTACT OP MET EEN VERGIFTIGING-CENTRUM of ARTS als u zich begint onwel te voelen.Giftig voor het aquatisch leven met langdurige effecten. Bevat conserveringsmiddelen , soja was ,kleuring en parfumoliën die sterk geconcentreerd zijn en van een zeer hoogwaardige kwaliteit afkomstig uit de United Kingdom en de US, en wordt geproduceerd in overeenstemming met de eisen van de EU